Waarom Opaal?

Bewust heb ik mijn bedrijf Opaal genoemd, omdat deze steen exact vertegenwoordigt waar ik voor sta en hoe ik werk. Om te beginnen: als je goed naar een opaal kijkt, zie je dat deze heel kleurrijk is. Net zoals wij mensen letterlijk en figuurlijk verschillende kleuren kennen.

Eigenschapen voor groei, ontwikkeling en succes

Daarnaast is de opaal een steen die beschermt en activeert. Een steen ook waaraan van oudsher al bepaalde eigenschappen worden toegekend, zoals vrolijkheid, optimistisme, levenslust, spontaniteit, originaliteit, creativiteit; de opaal zou bovendien een interesse in kunst en waardering stimuleren voor mooie dingen. En laten dat nou net allemaal voorwaarden zijn die volgens mij nodig zijn om groei, ontwikkeling en succes te realiseren.

Liefde, passie, trouw en loyaliteit

Tenslotte is de steen sterk verbonden met liefde, passie, trouw en loyaliteit. Waarden die ik zelf, zowel privé als in mijn werk, heel belangrijk vind.

Mijn visie

Je voegt als mens – zowel privé als zakelijk- niet alleen ergens waarde aan toe omdat je veel weet en kunt, maar ook door je andere talenten. Competenties als weten waarvoor je staat, creatief zijn, flexibel of bevlogen, zijn net zo belangrijk. Ben en/of word je je bewust van al je talenten dan kun je als individu veel bijdragen aan het succes van projecten en organisaties én vooral ook aan je eigen succes.

Wie is Marianne van der Rijst?

‘Ik ben Marianne van der Rijst van Opaal Talentontwikkeling. Voordat ik als zelfstandige startte, werkte ik negen jaar als trainer, coach en adviseur bij een organisatieadviesbureau. In mijn werk kon ik, mede ook door de ervaring die ik had opgedaan in eerdere functies, snel schakelen naar wat er echt speelde binnen een organisatie. Ik wilde achterhalen welke dynamiek een leidinggevende kent, wat de belangrijke thema’s voor een HR-manager zijn en wat de specifieke kernmerken voor het werken in een team of bepaalde branche zijn. Dat deed ik vanuit mijn passie om een proces te vertalen naar houding en gedrag. Om te achterhalen wat er nodig is om een project tot een succes te maken. Het antwoord op die laatste vraag was altijd: de mens is de sleutel! Dat antwoord vormde tenslotte voor mij de drive om hier (mijn) werk van te maken!’

Nuchter en praktisch

‘Mijn aanpak als coach, trainer en projectbegeleider is nuchter en praktisch, maar tegelijkertijd bied ik mensen warmte en diepgang. Ik heb een oprechte belangstelling voor het individu, waardoor de ander zich snel veilig voelt, zijn of haar ontwikkelmogelijkheden zichtbaar worden en er ruimte komt voor leren. Ook heb ik een kritische blik en bezit ik de nodige humor. Mijn aanpak zet ik altijd in om het gewenste resultaat te bereiken.’

Theorieën en modellen

‘In mijn interventies gebruik ik inzichten uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) , Management Drives, Systemisch werken, Transactionele Analyse en vele andere bronnen. Ik vind het een sport om al deze theorieën en modellen praktisch te maken en in te zetten om een oplossing te vinden voor allerlei vraagstukken van individuen,  teams en organisaties.

Partners van Opaal Talentontwikkeling

In Opaal Talentontwikkeling werk ik samen met experts, die mijn visie op talentontwikkeling en teambuilding delen. Ik vind het als professional belangrijk een netwerk te hebben. Om een beroep te kunnen doen op organisaties en mensen met specialismen die aansluiten bij mijn werkveld. Die me enthousiast maken en activeren. Met wie ik kan sparren en voor wie ik op mijn beurt door mijn ruime ervaring en brede vakkennis een belangrijke partner of informatiebron kan zijn.

Certificering

Opaal Talentontwikkeling is gecertificeerd voor de:

  • Management Drives Methode
  • TMA Talentenanalyse en 360 graden feedback

Management Drives Methode

1Deze methodiek laat zien wat individuele medewerkers drijft, waar zij hun energie vandaan halen en waar ontwikkelkansen liggen. De Management Drives-test is een online vragenlijst die zes drijfveren meet. Iedereen heeft een eigen profiel, met sterke en minder sterke drijfveren. Ik bespreek een gemaakt profiel persoonlijk met de medewerker en zorg voor een uitgebreid en overzichtelijk naslagwerk. De resultaten kun je als organisatie inzetten om op te sturen en te vertalen naar teams, business units en de gehele organisatie.

TMA Talentenanalyse en 360 graden feedback

TMA-Certified-professionalMet de TMA Talentenanalyse breng ik talenten, drijfveren en motivatie in kaart. Het uitgebreide onderzoek bestaat uit het online invullen van de door het Nederlands Instituut van Psychologen erkende Talenten Motivatie Test en een terugkoppelingsgesprek.

Ook pas ik de 360 graden feedback toe. Dat is een eenvoudig instrument dat inzicht geeft in sterk en minder sterk ontwikkelde competenties. Welk beeld heeft een medewerker van zichzelf en welk beeld hebben anderen van zijn of haar geselecteerde competenties? Is daar verschil in, dan geeft dat (nieuwe) inzichten. Je kunt op basis daarvan een analyse maken van punten waarop medewerkers zich nog verder kunnen ontwikkelen. De 360 graden feedback  is heel goed in te zetten als 0-meting voorafgaand aan een opleidingsprogramma.

Benieuwd naar nog meer praktijkcases op basis van de TMA Methode? TMA in de Praktijk.