Breng energie in je eindejaarsgesprek

Vanuit de medewerkers van een commerciële organisatie, is de vraag gekomen om naast de reguliere feedback van hun collega’s en leidinggevenden ook hun relaties eens om feedback op hun functioneren te vragen. De uitkomsten van deze analyse vormen dan de input voor het eindejaarsgesprek met hun leidinggevende en hun persoonlijk ontwikkelplan.

De directie was aangenaam verrast door dit initiatief van haar medewerkers en heeft mij uitgenodigd om dit vorm te geven. Als gecertificeerd TMA professional ben ik bevoegd en heb ik toegang tot de instrumenten om een 360 graden feedback procedure te begeleiden, de online vragenlijsten uit te zetten en de resultaten met de individuen persoonlijk terug te koppelen.

Inzicht in je talenten, kwaliteiten en ontwikkelkansen
Weten waar je goed in bent en waar je je nog verder in kunt ontwikkelen, helpt je in het bereiken van je ambities. Door input vanuit verschillende levensgebieden (zoals vrienden, klanten en teamgenoten in sport en werk) te verzamelen, krijg je een compleet beeld over hoe jij overkomt op anderen. Klopt dit met je zelfbeeld? Gebruik je je talenten in je huidige baan? Wat kun je ondernemen om je huidige functie nog beter te vervullen? In welke richting wil je je verder ontwikkelen? De antwoorden vormen input voor je persoonlijk ontwikkelplan, dat je helpt als je doelgericht aan je ontwikkeling of loopbaan wilt werken.

In je rol als leidinggevende
Wat kan een 360 graden feedback analyse jou als leidinggevende brengen? Het verzamelen van meerdere meningen over het gedrag en de ontwikkelingskansen van je medewerkers, maakt je eindejaarsgesprek energieker en het creëert draagvlak voor verandering. Performance management draagt op deze wijze bij aan het realiseren van de afdelings- en organisatiedoelen.

Meer weten? Ik neem je graag mee in mijn kennis en ervaring met het ophalen van feedback!